In de ban van China

Het heeft er alle schijn van dat de Chinese regering een einde gaat maken aan
haar een-kind-beleid. Oorspronkelijk werd het beleid ingevoerd in de jaren
zeventig in verband met een te hard groeiende bevolking. De afgelopen jaren
was er echter al een beetje de klad ingekomen. Zo mochten etnische minderheden
al meerdere kinderen krijgen. Ook voor boeren op het platteland was het geen
probleem om een tweede kind te krijgen als de eerstgeborene een meisje was.
En als je rijk was hoefde je enkel de boete te betalen om te voorzien in de
grotere kinderwens.

Sinds de invoering van het Chinese een-kind-beleid zijn er 336 miljoen abortussen
en 222 miljoen sterilisaties uitgevoerd. Voor laatstgenoemde groep moet het toch
wel heel lullig aanvoelen: heb je je net laten steriliseren, komt de regering met het
bericht dat je toch een tweede kind mag!