90s Spotify Playlist

In de ban van de 90s

Een Spotify playlist met al die liedjes uit de jaren
’90 die de goede smaak toendertijd behoorlijk
tartten maar de tand des tijds onverwacht goed
blijken te hebben doorstaan.

Als je je in Spotify op deze playlist abonneert blijf
je op de hoogte zodra er nieuwe nummers aan deze
jaren ’90 Spotify playlist worden toegevoegd.