Steun All Out in haar strijd voor gelijke rechten

Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten staan we er ieder jaar stil bij:

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

In 2011, 63 jaar na het opstellen van de universele verklaring van de rechten van de mens, sloegen de Verenigde Naties echter de alarmbel. Over de discriminatie en geweld jegens de seksuele geaardheid van mensen. Tot op de dag van vandaag wordt iemand die zich voelt aangetrokken tot een persoon van hetzelfde geslacht als een misdadiger gezien. Een van de organisaties die hier sinds 2011 tegen strijdt is All Out. Met resultaat.

Januari 2011 – All Out voorkwam dat de lesbische Brenda Namgidadde terug moest naar Oeganda.

Februari 2012 – De Zweedse wet die vereiste dat transgenders zich verplicht moesten steriliseren werd aangepast.

Mei 2012 – Er werd $60,000 ingezameld om 13 Irakezen in veiligheid te brengen en te beschermen tegen milities en in sommige gevallen, hun eigen familie.

Juni 2012 – Ecuador werd gedwongen 200 ‘homogenezing’ martelklinieken te sluiten.

September 2012 – Voor Roger, die in de gevangenis zat in Kameroen voor het smsen van “i’m very much in love w/u” naar een andere man, werd zijn vrijlating afgedwongen.

December 2012 – Oeganda’s ‘Kill the Gays’ wet werd niet aangenomen

Maart 2013 – Mede door All Out is het vanaf nu in Frankrijk mogelijk om met iemand van hetzelfde geslacht te trouwen. All Out werd uitgenodigd voor het eerste huwelijk.

Juni 2013 – Apple, die alle apps in de iTunes Store screent alvorens deze toe te laten, werd gedwongen een ‘homogenezings’ app te verwijderen.

Februari 2012 – heden – Door hoge druk vanuit onder meer All Out werd de antihomowet in Rusland internationaal op de agenda gezet. All Out gaat er alles aan doen om nog voor de Olympische Spelen van volgend jaar deze wet ongeldig te laten verklaren.

De startfondsen waarmee All Out drie jaar geleden startte, raken langzaam op en is daarom op zoek naar donateurs. Met 9.000 donateurs die elk maandelijks € 2,50 overmaken kan All Out haar kosten jaarlijks bekostigen. Dit betreft twaalf stafleden die een achterban van 2 miljoen bedienen. De eerste 1.000 donateurs zijn al deze maand nodig. Om het goede voorbeeld te geven heb ik zelf de eerste € 2,50 per maand overgemaakt.

Donateur worden kan hier: Allout.org/2013

Nieuws van de dag 11 december

Ook het nieuws van vandaag maakt weer het belang duidelijk van een organisatie als Allout. Aan de ene kant wordt vanaf maart 2014 het homohuwelijk erkend in Engeland. India daarentegen, heeft homoseksualiteit weer strafbaar gesteld. Het hooggerechtshof in New Delhi heeft een uitspraak hierover uit 2009 teniet gedaan.