Saskia Schalekamp heeft een prachtig liedje geschreven voor Serious Request

Saskia Schalekamp

3FM zamelt dit jaar met Serious Request geld in voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. Saskia Schalekamp heeft samen met Louise Hensen voor Serious Request het nummer ‘Dit Wordt Mijn Jaar’ geschreven. Het liedje ‘Dit Wordt Mijn Jaar’ van Saskia Schalekamp en Louise Hensen en gaat over vertrouwen hebben in de toekomst en het oude achter je laten. Oud en nieuw is daar een mooi moment voor.

Je kunt Saskia Schalekamp helpen geld in te zamelen voor Serious Request. Het Rode Kruis kan hiermee zorgen voor opvang, medische zorg en psychische begeleiding, maar ook in de meisjes en vrouwen zicht op een toekomst bieden, bijvoorbeeld door startkapitaal en trainingen te verstrekken. Het Rode Kruis geeft voorlichting aan publiek, politie en strijdkrachten over de gevolgen van seksueel geweld en gaat het gesprek met hen aan. Enerzijds zodat de slachtoffers niet uitgestoten worden van de gemeenschap, anderzijds zodat misbruik tijdens oorlog en conflicten afneemt.

Art Rocks

Saskia Schalekamp is ook nog op zoek naar jonge moeders. Zij krijgen een unieke kans te figureren in de videoclip voor ‘Beste Aletta’. De opnames hiervoor vinden maandag 15 december om 10.30 plaats in Den Haag.

‘Beste Aletta’ is het nummer waarmee Saskia Schalekamp in de finale van Art Rocks staat. “Originaliteit, gelaagdheid en engagement gaven de doorslag” aldus de jury. De finale van Art Rocks vindt 16 januari plaats tijdens Eurosonic Noorderslag. Saskia Schalekamp zal dan het nummer ‘Beste Aletta’ vertolken in ’t Groninger Museum.